Algemene voorwaarden

Op alle bestellingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling, verbindt u zich ertoe akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Identiteit ondernemer (verkoper)

Mooved

Koolskampstraat 19

8740 Pittem

Ondernemingsnr/Btw-nr: BE 0544 733 588

Contactgegevens  :   info@mooved.be   -  051/ 43 85 36 (telefonisch bereikbaar op weekdagen tussen 9u – 18u)

Toepassing

De koper gaat akkoord met onderstaande algemene voorwaarden van zodra deze een bestelling plaats via deze website, hij is dan ook zelf verantwoordelijk voor het lezen en aanvaarden ervan. Er kan geen bestelling geplaatst worden zonder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.  De algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper worden uitgesloten behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.  

Bestelling plaatsen / Sluiten overeenkomst

Via de winkelwagen op deze website kan u uw bestelling plaatsen. Mooved is slechts gebonden aan deze bestelling na schriftelijke bevestiging, deze bevestiging zult u per e-mail ontvangen samen met een samenvatting van uw order.  

U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. Foutieve informatie waardoor een vlotte levering in het gedrang komt, zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Dient een pakket voor een tweede keer verzonden te worden, doordat de koper een fout in het adres maakte, zijn de kosten van deze extra verzending(en) voor rekening van de koper.

Producten / Prijs

Alle informatie over de producten en de prijzen zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.   Wij doen ons best de kleuren van de artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de kleuren op de foto’s iets afwijken van de echte kleuren. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van het beeldscherm van uw computer.

Prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. Verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld bij afrekening van uw bestelling, deze zijn afhankelijk van uw keuze. Alle prijzen worden meegedeeld onder voorbehoud van correctie.

Betaling / Verzending / Afhaling

U kan uw bestelling op deze website onmiddellijk online betalen met Maestro, iDEAL, Mister Cash, VISA of Mastercard. Deze online betaalmethodes worden afgehandeld door MultiSafepay. Betaalt u liever niet online, dan kan u het bedrag ook overschrijven op onze bankrekening. De betalingsgegevens vindt u op de mail met de bevestiging van uw bestelling.

Alle artikelen blijven eigendom van Mooved tot wanneer de volledige betaling is afgerond en bij ons werd geregistreerd.

De bestelling wordt pas verzonden als het te overschrijven bedrag op onze rekening staat. De bestelling moet binnen zeven dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen zeven dagen betaald is zal deze worden geannuleerd en worden de artikelen terug in de stock geplaatst.

Alle artikelen worden verstuurd met BPost.  Als uw pakket wordt aangemeld als u niet aanwezig bent, wordt hiervan een melding in uw brievenbus nagelaten. Met dit briefje kan u uw pakket gaan afhalen in het vermelde postkantoor of postpunt. U bent zelf verantwoordelijk om dit pakje binnen de vermelde tijd af te halen in het postkantoor. Als dit niet gebeurde binnen de vermelde periode, wordt het pakket naar ons teruggestuurd. De kosten voor het opnieuw opsturen van uw pakket, zijn voor uw rekening. We streven ernaar alle pakketten te verzenden binnen de drie werkdagen na ontvangst van betaling.

De gekochte artikelen kunnen ook na betaling afgehaald worden op het adres Koolskampstraat 19, 8740 Pittem.  Hiervoor dient u telefonisch of via e-mail steeds een afspraak te maken.  Let op: de afhaling kan enkel na bevestiging van de afspraak via e-mail door de verkoper!

Verzakingsrecht

Ben je niet tevreden? Dan heb je het recht je bestelling binnen de 14 werkdagen na levering naar ons terug te sturen, ongebruikt en in de originele verpakking.

Dit valt onder het verzakingsrecht: “Bij elke verkoop op afstand heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.”

Wens je hiervan gebruik te maken dan dien je per mail op info@mooved.be ons hiervan op de hoogte te brengen. Vermeld in de mail steeds het bestelnummer, uw gegevens  en het feit dat u beroep wenst te doen op het verzakingsrecht.

De artikelen moeten ongeopend,  in ongeschonden staat en in originele verpakking (de producten worden degelijk verpakt) teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na levering, de verzendingskosten en -risico's zijn voor rekening van de consument. Wanneer wij de desbetreffende artikelen ongebruikt en in originele verpakking ontvangen wordt het bedrag teruggestort op de rekening van de consument.

Te laag gefrankeerde retourzendingen worden door Mooved niet teruggenomen, ongeacht de reden van retour.  Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

 

Retourzendingen dienen gestuurd te worden naar

Mooved 

Koolskampstraat 19

8740 Pittem

België

 

Klachten

Alle klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen binnen de 5 werkdagen na verzending van het pakket. Dit kan per post of via e-mail naar info@mooved.be . Gelieve steeds duidelijk uw bestelnummer en gegevens te vermelden, alsook een duidelijke omschrijving van het probleem.

Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Is er een artikel beschadigd of defect?

Neem dan binnen de 24u na ontvangst van het pakket contact met ons op via info@mooved.be met een duidelijke omschrijving. Na overleg kunnen wij je dan een retouradres bezorgen en/of het nodige doen om de schade te verhelpen. Retour is steeds op kosten van de klant.

Mooved is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Mooved is niet aansprakelijk voor verlies en beschadiging van artikelen tijdens verzending via BPost.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

Mooved is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Mooved, de leveranciers waarmee Mooved samenwerkt en de transportbedrijven die bestellingen leveren bij Mooved en bij de klant.

Privacy

Mooved verbind zich ertoe uw gegevens privé te houden en deze enkel voor eigen doeleinden te gebruiken, dit wil zeggen dat wij uw gegevens niet doorgeven aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt om eigen klantenbestand op te bouwen of andere eigen doeleinden. U kan uw gegevens laten schrappen door het sturen van een e-mail of schriftelijk naar info@mooved.be of Koolskampstraat 19, 8740 Pittem.

  • Uw e-mailadres kan sproradisch gebruikt worden om u op de hoogte te houden van updates. 
  • Telefoon en/of gsm-nummers worden enkel gebruikt indien er een probleem is met de bestelling of verzending. Via gsm kan hierdoor eventueel een tekstbericht verzonden worden.
  • Adresgegevens worden enkel gebruikt om u de levering toe te zenden.

Conform de wet van 4 augustus 2012 informeren wij u dat er een session coockie geplaatst wordt om uw winkelkarretje bij te houden. Deze coockie wordt verwijdert bij het afsluiten van uw browser. 

Toepasselijk recht


Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbank van Brugge is exclusief bevoegd.

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, ...).

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Mooved tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken.

 

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 


Mooved behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen.

 

 

Sitemap - Webdesign door Ntriga.Agency